Om klinikken

Parkering: 

Afspærring af parkeringspladsen

Vi er blevet informeret om, at den nuværende afspærring på parkeringspladsen ved siden af klinikken desværre forventes at forblive resten af 2019.

Aalborg kommune har valgt at afspærre området i forbindelse med vedligehold af limfjordsbroen, og vil efterfølgende beholde afspærringen til andet anlægsarbejde. Kommunen henviser til at benytte de øvrige parkeringspladser i området.

Det er beklageligt, at de parkeringspladser I før har benyttet, vil være afspærret i en længere periode.

Vi har oplyst vejforvaltningen, at dette ikke er hensigtsmæssigt for vores patienter, men dette har desværre ikke ændret noget.

Vi henviser til at rette henvendelse Aalborg kommune vedr. klage over afspærring af parkeringsplads.

Handicapforhold:

For adgang til lægehuset via elevator bruges adgangsforholdene i kælderindgangen. Adgang til elevatoren er via nedkørselsrampen til kælderen, her finder du elevatoren på højre hånd umiddelbart ved indgangen til kælderen. Er porten til kælderen låst, skal du ringe til lægehusets reception og melde din ankomst, du finder information om dette på skiltet til højre for porten.

Er du kørestolsbruger, eller er der andre omstændigheder, der betyder, at du ved dit næste lægebesøg skal benytte elevatoren, kan du henvende dig til receptionen og få et direkte telefonnummer, du kan ringe på ved din ankomst.

Handicapparkering:

Vi har fået etableret handicapparkering til lægehuset. Du finder handicapparkeringen til højre for trappen ved hovedindgangen.

p-plads