Om klinikken

Parkering: 

Afspærring af parkeringspladsen

Vi er blevet informeret om, at den nuværende afspærring på parkeringspladsen ved siden af klinikken desværre forventes at forblive resten af 2019.

Aalborg kommune har valgt at afspærre området i forbindelse med vedligehold af limfjordsbroen, og vil efterfølgende beholde afspærringen til andet anlægsarbejde. Kommunen henviser til at benytte de øvrige parkeringspladser i området.

Det er beklageligt, at de parkeringspladser I før har benyttet, vil være afspærret i en længere periode.

Vi har oplyst vejforvaltningen, at dette ikke er hensigtsmæssigt for vores patienter, men dette har desværre ikke ændret noget.

Vi henviser til at rette henvendelse Aalborg kommune vedr. klage over afspærring af parkeringsplads.

Handicapforhold:

Der er etableret handicapvenling adgang på den anden side af hovedindgangen, du finder indgangen ved at gå højre om bygningen.

Handicapadgang Aalborg

Handicapparkering:

Vi har fået etableret handicapparkering til lægehuset. Du finder handicapparkeringen til højre for trappen ved hovedindgangen.