Samarbejde mellem alles Lægehus og læge, Jens Martin Kristensen

Denne klinik er en samarbejdsklinik, der er bygger på et samarbejde mellem Jens Martin Kristensen og alles Lægehus. Klinikken drives og ejes af Jens Martin Kristensen.
Jens Martin og alles Lægehus har indgået et samarbejde, som betyder at alles Lægehus hjælper og supporterer driften. Dette sker bl.a. ved at alles Lægehus stiller back-office funktioner som IT, HR, løn og jura til rådighed, derudover understøtter alles Lægehus bl.a. dataanalyse og driftsoptimering.
Alles Lægehus hjælper også i forbindelse med ansættelse af nyt personale, hvis der bliver et behov for dette.